مستند کوتاه - حسین تهرانی

این مستند کوتاه روایتی است از زندگی حسین تهرانی، یکی اساتید نامدار ضرب نوازی در ایران. او ساز ضرب را وارد ارکسترهای بزرگ ملی کرد و بانی تحولی بزرگ در تنبک‌نوازی شد.