نشان افتخار

دراعتراضات خیزش انقلابی زن زندگی آزادی تعداد زیادی مورد هدف گلوله‌های عمدتا ساچمه‌ای قرار گرفتند، که باعث از دست دادن بینایی یا اسیب‌های دیگر اعضا بدن شد. تعدادی از این آسیب‌دیدگان توانسته‌اند خود را به کشورهای امن برای مداوا برسانند.