مستند - قصه‌ی هیرمند

اختلاف ایران و افغانستان بر سر آب‌رود هیرمند قدمتی برای دو قرن دارد. از زمان رضاشاه پهلوی تا اواسط دهه‌ی پنجاه خورشیدی، ایران و افغانستان تلاش کردند بر سر حقابه‌ی هیرمند به توافقی دست پیدا کنند. این مستند داستان چگونگی رسیدن به توافق میان دو کشور است. توافقی که همچنان بسیار شکننده و موجب اختلاف است.