مستند کوتاه - هری ترومن

او را رئیس‌جمهور «اتفاقی» می‌خواندند. تنها هشتاد روز به‌عنوان معاون روزولت کار کرد، که با مرگ رئیس‌جمهور آمریکا، تبدیل به‌ نفر اول کشور شد. اما ترومن در دوران کاری خود تصمیماتی سرنوشت‌ساز برای آمریکا و جهان گرفت. از استفاده از تسلیحات هسته‌ای گرفته تا آغاز جنگ سرد، هری ترومن دنیای معاصر را شکل داد. این مستند کوتاه روایتی است از دوران ریاست‌جمهوری او