رخنه حماس

مستند تحقیقی کوتاه درباره رخنه حماس به دفاع مرزی اسرائیل، تاکتیک‌های شبه نظامیان این گروه فلسطینی و غافلگیری ارتش اسرائیل در روز ۷ اکتبر