مستند کوتاه - انانیموس

در خلال خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در پی کشته شدن مهسا امینی، گروه انانیموس حمایت خود را از ایرانیان اعلام کرد. این گروه بعضی از وبسایت‌های حکومتی نظیر وب‌سایت علی خامنه‌ای، ریاست جمهوری، وزارت ارشاد، پزشکی قانونی را مورد هدف قرار داد و با هک کردن وب‌سایت مجلس شورای اسلامی مشخصات برخی نمایندگان را افشا کرد. این مستند کوتاه به تاریخچه این گروه، فعالیت‌ها و نقش‌شان در این خیزش می‌پردازد.