هکرها در اعتراضات

آیا هکرها بر خیزش انقلابی مردم ایران اثرگذار بوده اند؟
آیا قدرت مقابله با حمله سایبری علیه نظام را دارد؟
مستند «هکرها در اعتراضات» فرصتی است برای بهتر شناختن چهار گروه هکری عدالت علی، بلک ریوارد، قیام تا سرنگونی و انانیموس.