مستند کوتاه - گرتا تونبرگ، دختر زمین

دختر نوجوانی که مصمم شده کره زمین را از تخریب‌های زیست محیطی نسل‌های قبلی نجات دهد چه کسی است؟