مستند کوتاه - گورباچف

هنگامی که میخائیل گورباچف در اتحاد جماهیر شوروی به قدرت رسید در پی آن بود تا چهره‌ی جدیدی از این ابرقدرت بسازد. ابرقدرتی که در اوج مشکلات اقتصادی بود. اصلاحات نامتوازن گورباچف گرچه به گشایش سیاسی در نظام توتالیتر شوروی ختم شد، اما نتوانست اثر فوری اقتصادی داشته باشد. نتیجه این‌که پایان دوران زمامداری او، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود.