مستند کوتاه - جویندگان طلا

وسوسه‌ی پیدا کردن طلا دست‌مایه‌‌ی تغییرات بزرگ فرهنگی شد و زندگی بومیان بسیاری از کشورها را برای همیشه عوض کرد. تبِ طلا یکی از دلایل اصلی مهاجرت در قرن نوزدهم میلادی بود. این داستان، وصف کوتاهی از شیفتگی انسان به این فلز کمیاب است.