مستند کوتاه - پیمان ژنو

جنگ‌ها ادامه دارند و پس از سربازان، بیشترین آسیب به کسانی می‌رسد که نقشی در جنگ ندارند؛ کودکان و غیرنظامیان. جدا از این، مجروحان و اسیران باید از آسیب بیشتر در امان بمانند. کاهش آلام جنگ هدف کنوانسیون‌های ژنو است که کمیته‌ی صلیب سرخ بین‌المللی بانی آن بود.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی