مستند کوتاه - چهار دهه سرکوب

هنوز یک‌ ماه از انقلاب سال ۵۷ نگذشته بود که بحث حجاب‌ اجباری پیش کشیده شد. گرچه بیشتر از یک‌ سال طول کشید تا حاکمان اسلامی بتوانند برای سرکوب زنان، حجاب بر سرشان کنند. این مستند کوتاه روایتی است از مبارزات زنان در این چهاردهه برابر حجاب اجباری. مبارزاتی که پس از قتل دولتی مهسا امینی در گشت ارشاد، چهره‌ی تازه‌ای به خود گرفت.