نخستین مبارزان حجاب

نخستین مبارزان حجاب

تاریخ مبارزه با حجاب اجباری در ایران به بیش از ۱۷۵ سال پیش بازمی‌گردد. در روزگاری که زنان ناچار بودند تمام بدن و صورت خود را بپوشانند و از پشت پرده با مردان سخن بگویند. اما در جامعه‌ی به‌شدت مذهبی و سنتی، زنانی بودند که برابر حجاب اجباری ایستادند. این مجموعه مستند، روایتی است از نخستین مبارزان حجاب در ایران.

قسمت‌ها

نخستین مبارزان حجاب - بخش دوم
نخستین مبارزان حجاب - بخش اول