مستند کوتاه - جنگ فالکلند

جزایر فالکلند یا مالویناس در اقیانوس اطلس جنوبی، برای دو قرن محل مناقشه میان بریتانیا و آرژانتین است. مناقشه‌ای که چهاردهه‌ی پیش به جنگی کوتاه‌مدت میان این دو کشور انجامید. جنگ فالکلند گرچه کوتاه بود اما به تغییراتی مهم در آرژانتین انجامید که آن‌زمان به‌دست نظامیان رهبری می‌شد. این مستند کوتاه نگاهی دارد به جنگ فالکلند