اولین روز

مستندی کوتاه درباره‌ی «اعتدال» بهاری و اصطلاحات و مفاهیم نجومی‌ای که جشن‌های ایران باستان با ارجاع به آن‌ها شکل گرفته‌اند.