مستند کوتاه - تورهای خالی

مستند کوتاه تورهای خالی نگاهی دارد به مشکلاتی که صیادان جنوب ایران، از زمان حضور ‎کشتی‌های صیادی چین در خلیج فارس، با آن‌ روبه‌رو شده‌اند.