مستند کوتاه - ایلان ماسک، مرد رویاهای بی‌مرز

داستان زندگی کارآفرینی که باور دارد می‌تواند همه رویاهایش که بیشترشان با رویاهای بشر گره خورده را به واقعیت تبدیل کند.