مستند کوتاه - سگ و انسان

از وقتی گرگ‌ها هزاران سال قبل به نزدیکی آتش انسان‌ها خزیدند تا گرم شوند، داستان نزدیکی انسان و سگ شروع شد. دوستانی که رابطه‌شان به قدمت تمدن است. این مستند کوتاه روایتی است از این رابطه