مستند کوتاه - سگ و انسان

از وقتی گرگ‌ها هزاران سال قبل به نزدیکی آتش انسان‌ها خزیدند تا گرم شوند، داستان نزدیکی انسان و سگ شروع شد. دوستانی که رابطه‌شان به قدمت تمدن است. این مستند کوتاه روایتی است از این رابطه

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی