مستند کوتاه - دلکش

مستند کوتاه «دلکش»، نگاهی دارد به زندگی هنری این هنرمند که پیش از انقلاب، نزدیک به چهار دهه در عرصه موسیقی فعال بود.