مستند کوتاه - کریمه

روسیه‌ی پوتین در روندی کوتاه و غافلگیرکننده بخشی از اوکراین را از این کشور جدا کرد. این مستند کوتاه داستان روزهای پرآشوب شبه‌جزیره‌ی کریمه است. سرزمین خوش آب و هوایی که ضمیمه‌ی خاک روسیه شد