مستند کوتاه - کریستو و ژان‌کلود

کریستو و همسرش ژان‌کلود، تعدادی از مهم‌ترین آثار محیطی دوران معاصر را خلق کردند. حالا پس از درگذشت این زوج هنرمند، یکی از قدیمی‌ترین پروژه‌های آن‌ها در پاریس اجرا می‌شود.