دنیای چین

دنیای چین

در سال ۲۰۲۱ جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران با امضای یک قرارداد همکاری استراتژیک ۲۵ ساله به ارزش تخمینی ۴۰۰ میلیارد دلار، جهان را متحیر کردند. چین سال‌ها سیاست بی‌طرفی در امور جهانی را پیشه کرده بود و بر روابط تجاری متمرکز بود. چرا اکنون چین،‌ با سرمایه‌گذاری در یک کشور سرکوبگر و منزوی مثل ایران، خود را در معرض تحریم‌های بین‌المللی و غضب مهم‌ترین شریک تجاری خود، آمریکا قرار داده بود؟
این مستند شش قسمتی به بررسی روند صعودی تبدیل شدن چین از یک کشور عقب‌مانده کشاورزی به یک مرکز ثقل اقتصادی و تاثیر ابتکار جهانی یک تریلیون دلاری کمربند و جاده می‌پردازد و این که چطور تلاش کشور برای ورود به خاورمیانه و رابطه با جمهوری اسلامی ایران بخشی از برنامه ۵۰ ساله چین برای چیره شدن بر آمریکا و جایگزین کردن آن به عنوان قدرت اول جهان است.

قسمت‌ها

دنیای چین - ایران
دنیای چین - خاورمیانه
دنیای چین - زیان‌ها
دنیای چین - بازی برد-برد
دنیای چین - ترس
دنیای چین - افتخار