چهره‌ها - بلژیک

چهره‌ها مجموعه‌ای مستند از زندگی افرادی است که به دلایل گوناگون ترک خاک وطن کرد‌ه‌اند و در جوامعی جدید خود را در مقابل چالش ساختن یک زندگی جدید یافته و برای رسیدن به آرزوهای خود مشقات فراوانی را متحمل شده‌اند.

قسمت‌ها

چهره‌ها - نسیم کشاورز
چهره‌ها - رضا کاظم‌زاده
چهره‌ها - فری ملک مدنی
چهره‌ها - شهریار شریف‌پور
چهره‌ها - ابراهیم باران
چهره‌ها - میکائیل افتخاری
چهره‌ها - فیروزه نهاوندی
چهره‌ها - ستاره پورجوان