چهره‌ها - سوئیس

چهره‌ها مجموعه‌ای مستند از زندگی افرادی است که به دلایل گوناگون ترک خاک وطن کرد‌ه‌اند و در جوامعی جدید خود را در مقابل چالش ساختن یک زندگی جدید یافته و برای رسیدن به آرزوهای خود مشقات فراوانی را متحمل شده‌اند.

قسمت‌ها

چهره‌ها - فیروز نادری
چهره‌ها - کامران فرمانفرمائیان
چهره‌ها - آوین توکلی
چهره‌ها - روا آزردو دا سیلورا
چهره‌ها - کریم قاضی وکیلی
چهره‌ها - گیلدا رحمیم
چهره‌ها - بیژن قوامی
چهره‌ها - لیدا نوبخت
چهره‌ها - شهرام چوبین
چهره‌ها - یاسمین مترجمی
چهره‌ها - کاملیا فیشباخر
چهره‌ها - ژوبین گودرزی