مستند کوتاه - خاویار خزر؛ آغاز تا انقراض

مدیریت ضعیف، روش‌های سنتی صید، تخریب و آلودگی محیط زیست آبزیان، نسل ماهیان خاویاری دریای خزر را به انقراض کشانده و صادرات خاویار دریایی از ایران به صفر رسیده است.