مستند کوتاه - کافه سیار

روند تبدیل ون‌های قدیمی به کافه‌های سیار در ایران و تاثیر آنها بر فرهنگ شهری و کسب‌وکار محلی