مستند کوتاه - بقای اجتماعی برای انقلاب

وقتی حزب پلنگ سیاه در آمریکا مورد هجوم همه‌جانبه‌ی پلیس فدرال قرار گرفت، به راه‌هایی متفاوت برای فعالیت روی آورد. یکی از این راه‌ها برنامه‌ی بقای اجتماعی بود. برنامه‌ای بسیار متنوع که بر کوشش‌های اجتماعی گسترده و آموزش کودکان و جوانان سیاه‌پوست استوار بود.