بامداد سیاه

بامداد و وقت اذان، لحظاتی معنوی برای مردم ایران چه آن‌هایی که بر مسلمانی خود مصر بودند و چه آنان که از کودکی تحت تاثیر فرهنگ غالب خاطراتی شاید دلنشین داشتند. اما حالا معنای اذان صبح چیز دیگری است.