مستند کوتاه - بن‌گوریون

وقتی در جوانی از لهستان به سرزمین‌های فلسطینی کوچ کرد، رویایی داشت که به‌نظر دست‌نیافتنی می‌رسید. اما داوید بن‌گوریون درکنار دیگر رهبران یهود، دهه‌ها برای تشکیل کشوری برای یهودیان مبارزه کرد و سرانجام به آرزویش رسید. او اعلامیه‌ی استقلال اسرائیل را خواند و تبدیل به اولین نخست‌وزیر این کشور شد.