مستند کوتاه - بلا چاو «سلام زیبا»

این مستند کوتاه نگاهی دارد به تاریخچه ترانه ایتالیایی «بلا چاو» که نسخه فارسی آن به یکی از سرودهای ایرانیان در خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ تبدیل شد.