مستند کوتاه - بیروت ۱۹۸۳

درست چهل سال پیش، شبه‌نظامیان شیعه‌ی هوادار جمهوری اسلامی، با یک اتومبیل پر از مواد منفجره به سفارت آمریکا در بیروت حمله کردند. ده‌ها نفر کشته شدند. این عملیات آغاز سلسله حمله‌هایی به منافع آمریکا بود. حملاتی که با قدرت گرفتن گروه‌های شیعه مانند حزب‌الله لبنان، نقشه‌ی خاورمیانه را تغییر داد و تا امروز منطقه را در تنش نگه داشته است.