نبردگاه؛ انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا

انتخابات میان‌دوره‌ای امسال در آمریکا احتمالا میزان مشارکت بی‌سابقه‌ای خواهد داشت. این مجموعه مستند نگاهی داره به دغدغه‌های اصلی رای‌دهنده‌ها و عواملی که بر نتیجه‌ی انتخابات تاثیر گذارند.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی