نبردگاه؛ انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا

نبردگاه؛ انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا

انتخابات میان‌دوره‌ای امسال در آمریکا احتمالا میزان مشارکت بی‌سابقه‌ای خواهد داشت. این مجموعه مستند نگاهی داره به دغدغه‌های اصلی رای‌دهنده‌ها و عواملی که بر نتیجه‌ی انتخابات تاثیر گذارند.

قسمت‌ها

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ۲۰۲۲
نبردگاه: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا - معضلات قوانین انتخاباتی در آمریکا
نبردگاه: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا - مهم‌ترین دغدغه‌های رای‌دهنده‌ها
نبردگاه: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا - تاثیر دونالد ترامپ
نبردگاه: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا - مهاجرها و انتخابات