مستند کوتاه - بمب اتم

داستان بمبی که برتر از هر سلاحی باشد، از سال‌های ابتدایی جنگ جهانی دوم شروع شد. رقابت تسلیحاتی میان آلمان نازی و آمریکا و بریتانیا کار ساخت نخستین بمب‌های اتمی را هموار کرد و سرانجام همین بمب‌ها وقتی بر روی هیروشیما و ناگازاکی فرود آمدند، جنگ را خاتمه دادند. بمب‌هایی که بلافاصله پس از جنگ تبدیل به رقابت دولت‌های جهانی با یکدیگر شدند.