مستند کوتاه - هنر برای اعتراض

هنرمند یکی از مردم است و مثل هر فرد از ابزاری که در دست دارد برای همراهی با اعتراضات مردمی استفاده می‌کند. در مستند کوتاه «هنر برای اعتراض» از بعضی از هنرمندان می‌پرسیم تاثیر آثار هنری در اعتراضات مردمی چیست؟ چه‌طور یک اثر تبدیل به نماد یک جنبش می‌شود؟ و هنرمندان از چه زمانی تصمیم به استفاده از این ابزار در این مسیر گرفتند؟