مستند کوتاه - ملکه اروپا

آنگلا مرکل به‌زودی از صدراعظمی آلمان کنار خواهد رفت. زنی که ۳۵ سال در آلمان شرقی زندگی کرد و در شانزده سالی که سکان آلمان را به‌دست داشت این کشور را تبدیل به قدرت اول اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا کرد. مرکل را مادر آلمان و ملکه‌ی اروپا خوانده‌اند.