مستند - علی حاتمی، راوی چهل‌تکه تاریخ

علی حاتمی در دوران فیلم‌سازی با سانسور گسترده و توقیف آثارش مواجه شد. امروز اما فیلم‌هایش الگوهای سینمای ایرانی و تاریخ در سینما خوانده می‌شوند. این مستند کوتاه روایتی است از سینمای او و نقش تاریخ در آن

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی