مستند - رقصی برای مرگ

در فیلم رقصی برای مرگ با علی ظهیرنیا، از اساتید رقص کردی، همراه می‌شویم که تصمیم می گیرد مراسم رقص «چه مه ری» را برای یکی از دوستانش که در سال ۱۳۵۸ کشته شد، اجرا کند.