مستند کوتاه - جایزه ایکس، تحقق آرمان‌ها

این مستند کوتاه نگاهی دارد به رقابتی که به نوآوران کمک می‌کند رویاهایشان را به واقعیت تبدیل کنند.