مستند کوتاه - زنان و تغییرات اقلیمی

بحران تغییرات اقلیمی از مهمترین چالش‌های پیش روی بشر در دهه‌های آتی خواهد بود و سازمان ملل متحد روز جهانی زن در سال ۲۰۲۲ را به‌نام «برابری جنسیتی امروز، توسعه‌ی پایدار فردا» نام‌گذاری کرده است.