مستند کوتاه - چرا رئیس‌جمهور استعفا کرد؟

در تاریخ آمریکا تنها یک رئیس‌جمهور پیش از پایان دوره‌ی ریاست‌جمهوری خود استعفا کرده است. ریچارد نیکسون جمهوری‌خواه، پس از دوره‌ای بحران بر سر رسوایی واترگیت از قدرت کناره گرفت. این مستند کوتاه روایتی است از سال‌های پرآشوب دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری نیکسون که به استعفایش انجامید.