مستند کوتاه - برآمدن مکرون

وقتی امانوئل مکرون کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ شد، کمتر کسی فکر می‌کرد همای سعادت بر شانه‌های این جوان ۳۹ ساله بنشیند. اما با حذف ناگهانی چهره‌های بزرگ سیاست فرانسه، مکرون توانست پیروز انتخابات شود. این مستند کوتاه نگاهی دارد به زندگی سیاسی و کارنامه‌ی امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه