مستند کوتاه - انقلاب ایران به روایت نیویورک‌تایمز

تحولات انقلاب ایران به شیوه‌ها و رویکردهای متفاوتی در نشریات و رسانه‌های بین‌المللی بازتاب پیدا کرد. این برنامه روایت تحولات عمده انقلاب ۱۳۵۷ براساس گزارش‌های روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز است که یکی از گسترده‌ترین پوشش‌های خبری را از این رویداد تاریخی داشت.


قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی