چشم‌انداز با مهدی مهدوی‌آزاد

چشم‌انداز با مهدی مهدوی‌آزاد

چشم‌انداز، برنامه‌ تحلیلی ایران اینترنشنال است که با حضور کارشناسان مختلف به مدت یک ساعت به بررسی آخرین اخبار و رویدادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد. چشم‌انداز نگاهی دارد به زوایای مختلف رویدادها در دنیای پرهیاهوی امروز ما. دنیایی که هر کس از زاویه دید خود آن را می‌بیند و چشم‌انداز فرصتی است برای بینندگانش تا با این تفاوت دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها آشنا شوند.

قسمت‌ها

چشم‌انداز: اقلیت‌های جنسی در جهنم جمهوری اسلامی
چشم‌انداز؛ افزایش قتل‌های مشکوک سیاسی در ایران. آیا خدای دهه شصت بعد از چهار دهه برگشته؟
چشم‌انداز؛ شاهزاده رضا پهلوی و راست و چپ افراطی / مناظره فرج سرکوهی و علیرضا کیانی