مستند کوتاه - سودان، انقلاب زنان

وقتی مردم سودان پس از چنددهه مبارزه در انقلابی سرنوشت‌ساز به خیابان‌ها آمدند، زنان رهبری را در دست گرفتند. زنانی که تحت قوانین سخت‌گیرانه‌ی حجاب و پوشش اسلامی بودند و برای دهه‌ها رفتار تبعیض‌آمیز را تجربه کرده بودند. انقلاب سودان با سرنگون کردن عمر البشیر تجربه‌ای بی‌نظیر از نقش زنان را در تحولات اجتماعی به‌نمایش گذاشت.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی