مستند کوتاه: استیو جابز، مردی که متفاوت فکر می‌کرد

این مستند کوتاه روایتی است از زندگی مردی که با نوآوری‌هایش‌، رابطه ما با فن‌آوری را برای همیشه تغییر داد.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

مستند

مستند کوتاه