مستند کوتاه - استالینگراد، ۱۹۴۳

در بین نبردهای متعددی که در جنگ جهانی دوم به‌وقوع پیوست، نبرد استالینگراد جایگاهی ویژه دارد. جنگی که آغاز زوال ارتش آلمان نازی بود. ارتش سرخ شوروی در سرمای زمستان در برابر متحدین ایستادگی کرد و استالینگراد تبدیل به نمادی از مقاومت شد.