طرح ایران

طرح ایران، مجموعه‌ای مستند ناظر بر زندگی و فرهنگ‌های متنوع اقوام ایران است. با تماشای این مستندها برای دقایقی در کنار این مردم زندگی می‌کنیم.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها