مستند کوتاه - جنگ شش‌روزه

این مستند کوتاه نگاهی دارد به جنگ میان اسرائیل و کشورهای عربی مصر، سوریه و اردن که بین ۵ ژوئن تا ۱۰ ژوئن سال ۱۹۶۷ رخ داد.