مستند کوتاه - سالوادور دالی

دال، هنرمند نابغه‌ی سوررئالیستی که همیشه در مرکز توجه بود، اما رابطه‌ نزدیکش با دیکتاتوری مانند ژنرال فرانکو باعث رنجش دوستانش بود. با این‌حال آثارش ماندگار شدند نامش با هنر مدرن گره خورد.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها