مستند کوتاه - صلیب سرخ

در میان جنگ‌ها علامت صلیب یا هلال سرخی بر بازوی افراد یا روی اتومبیل‌ها، یک معنای ساده دارد: تعرض نکنید. کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ که اواسط قرن نوزدهم میلادی تاسیس شده، در طول حیات خود، جان بسیاری را نجات داده و مردم فراوانی را به زندگی بازگردانده است. سازمانی که هر جا نشانی از سختی، جنگ و یا بلایای طبیعی باشد حضور می‌یابد و به مردم یاری می‌رساند. این مستند کوتاه روایتی است از تاریخ پر فرازو نشیب صلیب سرخ؛ سازمانی که تبدیل به جزئی از فرهنگ جهانی شده است.